Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Kroon afhankelijkheden
1.Definitie
2.Kanaaleilanden: Bailiwicks van Jersey en Guernsey
2.1.Bailiwick van Guernsey
2.2.Bailiwick of Jersey
3.Isle of Man
4.Relatie met de Britse kroon
4.1.Bailiwicks van Guernsey en Jersey
4.2.Isle of Man 2
5.Relatie met het VK
6.Relatie met het Gemenebest van Naties
7.Relatie met de EU [Wijziging ]
Bepaalde aspecten van het lidmaatschap van de Europese Unie zijn van toepassing op de afhankelijkheden van de Kroon, door het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk te associëren. In artikel 355, lid 5, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) staat bijvoorbeeld:

dit Verdrag is slechts van toepassing op de Kanaaleilanden en het eiland Man, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de regelingen voor de eilanden in het Verdrag betreffende de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Economische Gemeenschap en tot de Europese Atoomenergie. Energiegemeenschap ondertekend op 22 januari 1972 .;

en bij Protocol 3 bij de Toetredingsakte van het Verenigd Koninkrijk:

Een wet tot voorziening in verband met de uitbreiding van de Europese Gemeenschappen met het Verenigd Koninkrijk, samen met (voor bepaalde doeleinden) de Kanaaleilanden, het eiland Man en Gibraltar. [17 oktober 1972] "

Van de vier vrijheden van de EU nemen de eilanden deel aan het verkeer van goederen, maar niet die betreffende het verkeer van personen, diensten of kapitaal. De Kanaaleilanden liggen buiten het btw-gebied (aangezien ze geen BTW hebben), terwijl het eiland Man er in zit. Beide gebieden bevinden zich binnen de douane-unie.
Channel Islanders en Manx-mensen zijn Britse burgers en dus Europese burgers. Zij hebben echter niet het recht om gebruik te maken van de vrijheid van verkeer van personen of diensten, tenzij zij rechtstreeks verbonden zijn (door geboorte, afstamming van een ouder of grootouder of vijf jaar verblijf) met het Verenigd Koninkrijk.
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU is niet van toepassing op de afhankelijkheden van de Kroon. Hun burgers nemen niet deel aan de verkiezingen voor het Europees Parlement.
[Kanaal eilanden]
7.1.Brexit
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh