Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
De kroon
1.Concept
2.Deelbaarheid van de Kroon
2.1.Commonwealth rijken [Wijziging ]
De kroon in elk van de is een vergelijkbaar, maar afzonderlijk, juridisch concept. Om de rol van de instelling in een rechtsgebied te onderscheiden van haar plaats in een andere, maakt de Commonwealth-wet gebruik van de uitdrukking de Kroon in recht van [plaats]; bijvoorbeeld de kroon rechts van het Verenigd Koninkrijk, de kroon rechts van Canada, de kroon rechts van het Gemenebest Australië, enz. Omdat zowel Canada als Australië federaties zijn, zijn er ook kronen rechts van elke Canadese provincie en elke Australische staat. Dit geldt ook voor Saint Kitts en Nevis
De bevoegdheden van de Kroon worden uitgeoefend door de vorst persoonlijk of door zijn of haar vertegenwoordiger in elk rechtsgebied, op advies van de bevoegde lokale ministers, wetgevende macht of rechters, die geen van alle de Kroon kunnen adviseren over enige aangelegenheid van belang voor een ander van de Kroon. rechtsgebieden.
2.2.Kroon afhankelijkheden
2.3.Britse overzeese gebiedsdelen
3.In de rechtbank
4.Crown krachten
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh