Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
De kroon
1.Concept [Wijziging ]
Het concept van de Kroon kreeg vorm onder het feodale systeem. Hoewel niet op deze manier gebruikt in alle landen die dit systeem hadden, in Engeland, werden alle rechten en privileges uiteindelijk verleend door de heerser. Land, bijvoorbeeld, werd door de Kroon aan de heren gegeven in ruil voor feodale diensten en zij, op hun beurt, verleenden het land aan mindere heren. Een uitzondering hierop vormden gewone mede-eigenaars van land dat als sociëteit werd gehouden, maar alleen aan de Kroon. Wanneer dergelijke landen eigenaar-minder worden, wordt van hen gezegd dat ze escheat; d.w.z., terugkeer naar direct eigendom van de Kroon (Crown-landen). Bona vacantia is het koninklijke voorrecht waardoor onroerend goed (in de eerste plaats niet-opgeëiste nalatenschappen) het eigendom van de Kroon wordt (behalve in Cornwall, waar het eigendom wordt van de hertog van Cornwall).
De monarch is de levende belichaming van de Kroon en wordt als zodanig beschouwd als de personificatie van de staat. Het lichaam van de regerende soeverein bezit aldus twee verschillende persona's in constante coëxistentie: die van een natuurlijk geboren mens en die van de staat zoals die door hem of haar door de wet is toegekend; de Kroon en de monarch zijn "conceptueel deelbaar maar juridisch ondeelbaar ... het kantoor kan niet bestaan ​​zonder de ambtsdrager". De termen de staat, de kroon, de kroon in het recht van [rechtsgebied], Hare Majesteit de Koningin in het recht van [rechtsgebied] en dergelijke zijn allemaal synoniemen en de rechtspersoonlijkheid van de vorst wordt soms simpelweg de naam van het relevante rechtsgebied genoemd. (In landen die systemen van de overheid gebruiken die afgeleid zijn van het Romeinse burgerlijk recht, is de staat het equivalente concept van de Kroon.)
Als zodanig is de koning of koningin de werkgever van alle overheidsfunctionarissen en -personeel (inclusief de onderkoningen, rechters, leden van de strijdkrachten, politieagenten en parlementsleden), de bewaker van pleegkinderen (kronen), evenals de eigenaar van alle staat gronden (Crown land), gebouwen en uitrusting (eigendom van de Kroon), staatsbedrijven (Crown corporations), en het auteursrecht voor overheidspublicaties (Crown copyright). Dit is allemaal in zijn of haar positie als soeverein, en niet als individu; al deze eigendommen worden door de Kroon voor altijd bewaard en kunnen niet door de soeverein worden verkocht zonder het juiste advies en de toestemming van zijn of haar bevoegde ministers.
De Kroon vertegenwoordigt ook de wettelijke belichaming van uitvoerend, wetgevend en gerechtelijk bestuur. Hoewel de rechtspersoonlijkheid van de Kroon doorgaans wordt beschouwd als de enige onderneming van het bedrijf, kan deze, op zijn minst voor sommige doeleinden, worden beschreven als een samenvoeging van ondernemingen onder leiding van de koning.
[Rechtspersoon][Burgerlijk recht: rechtssysteem][auteursrechten][wetgevende macht]
2.Deelbaarheid van de Kroon
2.1.Commonwealth rijken
2.2.Kroon afhankelijkheden
2.3.Britse overzeese gebiedsdelen
3.In de rechtbank
4.Crown krachten
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh