Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Evangelie van Luke [Wijziging ]
Het evangelie Volgens Luke (Grieks: Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον, tot kata Loukan evangelion), ook wel het evangelie van Luke genoemd, of eenvoudigweg Luke, is het derde van de vier canonieke evangeliën. Het vertelt over de oorsprong, geboorte, bediening, verzoening, dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.
Luke is de op een na langste van de vier evangeliën, en samen met Handelingen van de apostelen vormt het paar een werk met twee delen uit dezelfde pen, genaamd Luke-Handelingen. De hoeksteen van de theologie van Luke-Handelingen is 'reddingsgeschiedenis', het begrip van de auteur dat Gods doel wordt gezien in de manier waarop hij in de geschiedenis heeft gehandeld en zal blijven handelen. Het verdeelt de geschiedenis van het eerste-eeuwse christendom in drie fasen, waarbij het evangelie de eerste twee van deze vormen - de komst tussen de mensen van Jezus de Messias, vanaf zijn geboorte tot het begin van zijn aardse missie in de ontmoeting met Johannes de Doper volgde door zijn aardse bediening, Passie, dood en opstanding (het evangelie-verhaal op zichzelf afronden). De bronnen van het evangelie zijn het Evangelie van Marcus (voor het verhaal van het aardse leven van Christus), de spreukinzameling die de Q-bron wordt genoemd (voor zijn leringen) en een verzameling materiaal genaamd de L (voor Luke) bron, die alleen in dit evangelie.
Luke-Acts noemt de auteur niet. Volgens de traditie van de kerk was dit Luke de evangelist, de metgezel van Paulus, maar hoewel deze opvatting nog steeds zo nu en dan naar voren wordt gebracht, benadrukt de wetenschappelijke consensus de vele tegenstrijdigheden tussen Handelingen en de authentieke brieven van Paulus. De meest waarschijnlijke datum voor de samenstelling is rond 80-110 na Christus, en er zijn aanwijzingen dat deze nog tot ver in de 2e eeuw werd herzien.
[Nieuwe Testament][Evangelie van Matthew][Evangelie van Johannes][Brief][Brief aan de Romeinen][Eerste brief aan de Korinthiërs][Tweede brief aan de Korinthiërs][Brief aan de Galaten][Brief aan de Filippenzen][Eerste brief aan de Thessalonikers][Tweede brief aan de Tessalonicenzen][Epistle to Philemon][Brief aan de Hebreeën][Brief van James][Eerste brief van Johannes][Tweede brief van Johannes][Derde brief van Johannes][Apocalypse][Griekse taal][Geboorte van Jezus][Ministerie van Jezus]
1.Samenstelling en instelling
1.1.Tekstuele geschiedenis
1.2.Luke-Acts: eenheid, auteurschap en datum
1.3.Genre, modellen en bronnen
1.4.Doelgroep en auteur
2.Structuur en inhoud
2.1.Structuur van het evangelie van Lucas
2.2.Parallelle structuur van Luke-Acts
3.Theologie
3.1.Luke's "heilsgeschiedenis"
3.2.christologie
3.3.De Heilige Geest, de christelijke gemeenschap en het koninkrijk van God
3.4.Christenen versus Rome en de Joden
4.Vergelijking met andere geschriften
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh