Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Folklore
1.Overzicht
2.Oorsprong en ontwikkeling van folklore studies
3.Definitie van folk
4.Genres: folklore over folklore
4.1.Verbale traditie
4.2.Materialistische cultuur
4.3.Douane
4.4.Kindertijd en games
5.Folklore in actie: prestaties in context
5.1.achtergrondverhaal [Wijziging ]
Vóór de Tweede Wereldoorlog waren volksartefacten begrepen en verzameld als culturele scherven van een vroegere tijd. Ze werden beschouwd als individuele rudimentaire artefacten, met weinig of geen functie in de hedendaagse cultuur. Met dit inzicht was het doel van de folklorist om ze vast te leggen en te documenteren voordat ze verdwenen. Ze werden verzameld zonder ondersteunende gegevens, gebonden in boeken, gearchiveerd en met meer of minder succes geclassificeerd. De Historisch-Geografische Methode heeft gewerkt om deze verzamelde artefacten, meestal mondelinge overlevering, te isoleren en te volgen over ruimte en tijd.Na de Tweede Wereldoorlog begonnen folkloristen een meer holistische benadering van hun onderwerp te formuleren. Tegelijk met de groeiende verfijning in de sociale wetenschappen, was de aandacht niet langer beperkt tot het geïsoleerde artefact, maar uitgebreid tot het artefact ingebed in een actieve culturele omgeving. Een vroege voorstander was Alan Dundes met zijn essay "Texture, Text and Context", voor het eerst gepubliceerd in 1964. Een openbare presentatie in 1967 door Dan Ben-Amos van de American Folklore Society bracht de gedragsbenadering in open debat onder folkloristen. In 1972 riep Richard Dorson de 'jonge Turken' uit voor hun beweging naar een gedragsmatige benadering van folklore. Deze benadering "verschoof de conceptualisering van folklore als een extraheerbaar item of" tekst "naar een nadruk op folklore als een soort menselijk gedrag en communicatie. Conceptualisering van folklore als gedrag dat de taak van folkloristen opnieuw definieerde ..."Folklore werd een werkwoord, een actie, iets dat mensen doen, niet alleen iets dat ze hebben. Het is in de uitvoering en de actieve context dat folkloreartefacten worden overgedragen in informele, directe communicatie, zowel verbaal als in demonstratie. Prestaties werden de overkoepelende term voor alle verschillende wijzen en manieren waarop deze overdracht plaatsvindt.
[Folkloristics][Paraplu term]
5.2.Traditie-drager en publiek
5.3.De uitvoering framen
5.4.In de aanvoegende stem
5.5.Anderson's wet van automatische correctie
5.6.Context van materiële overlevering
5.7.Toelken's conservatief-dynamische continuüm
5.8.Folklore in het elektronische tijdperk
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh