Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Vereenvoudigde Chinese karakters
1.Geschiedenis
1.1.China
1.1.1.Voor 1949
1.1.2.Volksrepubliek China
1.2.Singapore en Maleisië
1.3.Hong Kong
1.4.Japan
2.Methode van vereenvoudiging
2.1.Structurele vereenvoudiging van karakters
2.2.Afleiding op basis van vereenvoudigde karaktercomponenten
2.3.Uitschakeling van varianten van hetzelfde karakter
2.4.Adoptie van nieuwe gestandaardiseerde karaktervormen
2.5.Consistentie
3.Distributie en gebruik
3.1.Vasteland van China
3.2.Hong Kong 2
3.3.Taiwan
3.4.Singapore en Maleisië 2
4.Onderwijs [Wijziging ]