Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Registreer: sociolinguïstiek [Wijziging ]
In de taalkunde is een register een variëteit van een taal die voor een bepaald doel of in een bepaalde sociale omgeving wordt gebruikt. Als iemand bijvoorbeeld in een formele setting spreekt, heeft een Engelse spreker meer kans om kenmerken van de voorgeschreven grammatica te gebruiken dan in een informele omgeving - zoals het uitspreken van woorden die eindigen op - een velachtige nasale in plaats van een alveolaire neus (bijv. ", niet" walkin '"), meer formele woorden kiezen (bijv. vader versus vader, kind vs. kind, enz.), en afzien van het gebruik van woorden die als niet-standaard worden beschouwd, zoals dat niet is.Net als bij andere soorten taalvariatie, is er meestal een spectrum van registers in plaats van een afzonderlijke verzameling van duidelijk verschillende variëteiten - er kunnen talrijke registers worden geïdentificeerd, zonder duidelijke grenzen ertussen. Discourse-categorisering is een complex probleem en zelfs in de algemene definitie van "register" hierboven (taalvariatie gedefinieerd door gebruik niet-gebruiker), zijn er gevallen waarin andere soorten taalvariatie, zoals regionale of ouderdomsdialect, elkaar overlappen. Als gevolg van deze complexiteit is er geen wetenschappelijke consensus bereikt over de definities van termen, waaronder "register", "veld" of "tenor"; de definities van verschillende geleerden van deze termen zijn vaak in directe tegenspraak met elkaar. Bijkomende voorwaarden, waaronder diatype, genre, tekstsoorten, stijl, acrolect, mesolect, basilect, sociolect en etnolect van vele anderen, kunnen worden gebruikt om dezelfde of vergelijkbare grond te behandelen. Sommigen geven er de voorkeur aan om het domein van de term 'register' te beperken tot een specifiek vocabulaire (Wardhaugh, 1986) (wat men gewoonlijk jargon, jargon, argot of cant zou kunnen noemen), terwijl anderen pleiten tegen het gebruik van de term helemaal. Deze verschillende benaderingen met een eigen "register", of een reeks termen en betekenissen, vallen onder disciplines zoals sociolinguïstiek, stilistiek, pragmatiek of systemische functionele grammatica.
[tongval][taalwetenschap][de Engelse taal][Genre]
1.Geschiedenis en gebruik
2.Registreer als formaliteitsschaal
3.ISO-norm
4.Diatype
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh