Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Turkse taal
1.Classificatie
2.Geschiedenis
2.1.Ottomaans Turks
2.2.Taalhervorming en modern Turks
3.Geografische distributie
3.1.Officiële status
3.2.dialecten
4.klankleer
4.1.medeklinkers
4.1.1.Medevoerende stemmingen
4.2.klinkers
4.2.1.Klinkerharmonie
4.3.Spanning
5.Syntaxis
5.1.Zin groepen
5.1.1.Negatie
5.1.2.Ja nee vragen
5.2.Woord volgorde
5.2.1.Onmiddellijk preverbale
5.2.2.Postpredicate
5.2.3.Onderwerp
6.Grammatica
6.1.Zelfstandige naamwoorden
6.2.Persoonlijke voornaamwoorden [Wijziging ]
De Turkse persoonlijke voornaamwoorden in de nominatieve zaak zijn ben (1s), sen (2s), o (3s), biz (1pl), siz (2pl of formeel / beleefd 2s) en onlar (3pl). Ze worden op enkele uitzonderingen afgewezen: benim (1s gen.); bizim (1 pl gen.); bana (1s dat.); sana (2s dat.); en de schuine vormen van o gebruiken de wortel. Alle andere voornaamwoorden (reflexieve kendi enzovoort) worden regelmatig geweigerd.
[Persoonlijk voornaamwoord]
6.2.1.Noun-zinnen (tamlama)
6.3.Adjectieven
6.4.werkwoorden
6.5.Werkwoordsvormen
6.5.1.Attributieve werkwoorden (deelwoorden)
7.Woordenschat
7.1.Woordvorming
8.Schrijfsysteem
9.Monster
10.Turkse fluitende taal
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh