Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Turkse taal
1.Classificatie [Wijziging ]
Ongeveer 40% van alle sprekers van Turkse talen zijn inheemse Turkse sprekers. De karakteristieke kenmerken van het Turks, zoals klinkerharmonie, agglutinatie en het ontbreken van grammaticaal geslacht, zijn universeel binnen de Turkse familie. De Turkse familie bestaat uit zo'n 30 levende talen die gesproken worden in Oost-Europa, Centraal-Azië en Siberië.
Turks is een lid van de Oghuz-groep van talen, een subgroep van de Turkse taalfamilie. Er is een hoge mate van wederzijdse verstaanbaarheid tussen Turks en de andere Oghuz-Turkse talen, waaronder Azerbeidzjaans, Turkmeren, Qashqai, Gagauz en Balkan Gagauz Turks.
De Turkse talen werden gegroepeerd in de nu in diskrediet geraakte Altaïsche taalgroep.
[Grammaticaal geslacht][Wederzijdse verstaanbaarheid][Azerbeidzjaanse taal]
2.Geschiedenis
2.1.Ottomaans Turks
2.2.Taalhervorming en modern Turks
3.Geografische distributie
3.1.Officiële status
3.2.dialecten
4.klankleer
4.1.medeklinkers
4.1.1.Medevoerende stemmingen
4.2.klinkers
4.2.1.Klinkerharmonie
4.3.Spanning
5.Syntaxis
5.1.Zin groepen
5.1.1.Negatie
5.1.2.Ja nee vragen
5.2.Woord volgorde
5.2.1.Onmiddellijk preverbale
5.2.2.Postpredicate
5.2.3.Onderwerp
6.Grammatica
6.1.Zelfstandige naamwoorden
6.2.Persoonlijke voornaamwoorden
6.2.1.Noun-zinnen (tamlama)
6.3.Adjectieven
6.4.werkwoorden
6.5.Werkwoordsvormen
6.5.1.Attributieve werkwoorden (deelwoorden)
7.Woordenschat
7.1.Woordvorming
8.Schrijfsysteem
9.Monster
10.Turkse fluitende taal
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh