Lid : Login |Registratie |Uploaden kennis
Zoeken
Traditie [Wijziging ]
Een traditie is een overtuiging of gedrag doorgegeven binnen een groep of samenleving met een symbolische betekenis of speciale betekenis met de oorsprong in het verleden. Veelvoorkomende voorbeelden zijn vakanties of onpraktische maar sociaal zinvolle kleding (zoals pruiken van advocaten of sporen van militairen), maar het idee is ook toegepast op sociale normen zoals begroetingen. Tradities kunnen duizenden jaren blijven bestaan ​​en evolueren - het woord "traditie" zelf is afgeleid van het Latijnse tradere dat letterlijk betekent doorgeven, overhandigen, geven voor bewaring. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat tradities een oude geschiedenis hebben, zijn veel tradities opzettelijk uitgevonden, of dat nu politiek of cultureel is, over korte perioden. Verschillende academische disciplines gebruiken het woord ook op verschillende manieren.Eenrichtingstraditie wordt eenvoudiger gebruikt, vaak in academisch werk, maar ook elders, om de kwaliteit aan te geven van een stuk informatie dat wordt besproken. De uitdrukking "volgens traditie" of "volgens traditie" betekent meestal dat de informatie die volgt, alleen bekend is volgens de orale traditie, maar niet wordt ondersteund (en misschien wordt weerlegd) door fysieke documentatie, door een fysiek artefact of door andere kwaliteitsbewijs. Bijvoorbeeld: "Volgens de traditie werd Homer op Chios geboren, maar vele andere locaties hebben hem historisch gezien als de hunne geëist." Deze traditie kan nooit worden bewezen of weerlegd. In een ander voorbeeld: "Koning Arthur, van oudsher een echte Britse koning, heeft vele geliefde verhalen geïnspireerd." Natuurlijk, of ze nu gedocumenteerd zijn of niet, hun waarde als culturele geschiedenis en literatuur neemt niet af.Afgezien van dit gebruik bij het beschrijven van de kwaliteit van informatie, definiëren verschillende wetenschapsgebieden de term anders, zoals nodig is. Antropologie en biologie hebben bijvoorbeeld elk de traditie preciezer gedefinieerd dan conventioneel, zoals hieronder beschreven, om het wetenschappelijke discours te vergemakkelijken.Het concept van traditie, als het idee om vast te houden aan een vorige keer, is ook terug te vinden in het politieke en filosofische discours. Het is bijvoorbeeld de basis van het politieke concept van het traditionalisme, en ook van vele wereldreligies waaronder het traditionele katholicisme. In artistieke contexten wordt traditie gebruikt om te beslissen over de juiste weergave van een kunstvorm. Bijvoorbeeld, bij het uitvoeren van traditionele genres (zoals traditionele dans), wordt de naleving van richtlijnen die dicteren hoe een kunstvorm moet worden samengesteld, belangrijker dan de eigen voorkeuren van de uitvoerder. Een aantal factoren kan het verlies van traditie, met inbegrip van industrialisatie, globalisering en de assimilatie of marginalisatie van specifieke culturele groepen, nog verergeren. In reactie hierop zijn in veel landen over de hele wereld pogingen om traditie te behouden begonnen met aandacht voor aspecten zoals traditionele talen. Traditie staat meestal in contrast met het doel van moderniteit en moet worden onderscheiden van gebruiken, conventies, wetten, normen, routines, regels en soortgelijke concepten..
[Thomas Jefferson Building]
1.Definitie
2.Uitvinding van traditie
3.In wetenschappelijk discours
3.1.Antropologie
3.2.oudheidkunde
3.3.Biologie
3.4.Muziekwetenschap en etnomusicologie
3.5.Sociologie
3.6.Filosofie
4.In politiek en religieus discours
5.In artistiek discours
6.Relatie met andere concepten
7.Behoud
8.Traditionele culturele uitdrukkingen
[Uploaden Meer Inhoud ]


Auteursrecht @2018 Lxjkh